Organismes Autònoms i Empreses Municipals

Consell Agrari

Organisme autònom per a la gestió dels serveis agrícoles municipals

Aigües de Sagunt

Gestió del servei públic de subministrament d'aigua i proveïment domiciliari d'aigua potable a Sagunt