Les obres de la zona Est de l'antiga Gerència de AHM avancen a un ritme adequat

La finalitat d'esta actuació, cofinançada pel Fons FEDER de la Unió Europea i la Diputació de València, és recuperar la zona per a obrir-la a l'ús de la ciutadania

Les obres que s'estan duent a terme en la zona Est de l'antiga Gerència de AHM en Port de Sagunt per part de l'Ajuntament de Sagunt avancen a un bon ritme per a estar finalitzades en la data estimada, a la fi de 2023.

El pressupost d'execució material de la Fase 1, la de la zona Est, ascendix a un import de 2.257.710 €. Per a finançar-ho l'Ajuntament de Sagunt compta amb una subvenció de la Diputació de València d'1.450.000 € aconseguida a través del Pla d'Inversions + de 2021 i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que cofinança 807.980 € en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat “Join Sagunt” del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020 desenvolupada per l'Ajuntament de Sagunt.La superfície on s'actuarà és de 13.433,49 m², centrant-se principalment en la recuperació i reorganització de la circulació interior del recinte mitjançant camins i senderes per als vianants i per a mitjans de transport no motoritzats; així com mantenir l'estructura d'illes originals, rehabilitant els espais verds que alberguen i realitzant un tractament de vegetació i fauna, a més de la instal·lació de cartelleria identificant les espècies autòctones; la instal·lació de xarxes, de xarxa elèctrica, il·luminació i aigua potable, entre altres; restaurar les edificacions existents per a frenar el seu avançat estat de deterioració, reubicar aparcaments de bicicletes i, finalment, senyalitzar tot l'espai amb les condicions i recomanacions d'ús.

Donada l'extensa superfície de la Gerència esta actuació es referix a l'execució material de la primera fase del projecte global redactat per l'empresa d'arquitectura VETGES TU I MEDITERRANIA SL.P. que es dividix en tres fases d'actuació, totes elles obres completes.L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, juntament amb el regidor de Patrimoni Cultural, Guillermo Sampedro i altres components de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, han visitat les obres per a comprovar in situ el seu desenvolupament i atendre les explicacions del director projectista d'obra, Pablo Ruiz de VTIM i del cap d'obra, Ignacio Cernicharo de l'empresa adjudicatària TECOPSA. «Les obres de la Gerència van a bon ritme, porten ja sis setmanes. Confiem que l'empresa complisca i puguem acabar l'obra ja a final d'any», confirma Guillermo Sampedro, que també ha incidit en la importància de la recuperació de la Gerència: «Este és un dels projectes més ambiciosos de la legislatura amb 2’2 milions d'inversió i el que demostra és que des de l'Equip de Govern estem invertint a recuperar el nostre patrimoni».Darío Moreno, alcalde de Sagunt, ha valorat l'espai de la Gerència dins del municipi: «La gerència és una d'eixes joies de la corona que recuperem des de l'àmbit públic fa ja anys». A més, ha assegurat que la Fase 1 de l'obra és una part fonamental del procés, encara que no siga «la més vistosa». Convertir la Gerència en un espai públic significa guanyar un espai en ple cor de Port de Sagunt. «Com a Ajuntament, teníem el deure de treballar ací i de connectar-lo amb l'Albereda, així com amb les diferents zones de Port de Sagunt», reconeix Darío Moreno. Una altra meta d'este projecte és convertir la Gerència en un eix del patrimoni industrial, però també social i mig ambiental, segons ha indicat.