La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions per a fomentar les activitats extraescolars

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 2 de març de 2015
 La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat aquest matí la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de foment d'activitats extraescolars i suport a l'educació per al curs escolar 2014/15, segons la proposta de la regidor delegada d'Educació, Maribel Sáez.

La concessió es realitzarà en concurrència competitiva, la convocatòria compta amb un pressupost de 15.000 €. i el termini límit per a la presentació de sol·licituds és fins al 2 de març de 2015.

Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono: “L'objecte de la convocatòria és contribuir a l'educació i formació de l'alumnat a través del foment d'activitats extraescolars culturals, lúdiques i creatives, que oferisquen els centres educatius del municipi i les seues respectives associacions”. 

L'Ajuntament de Sagunt finançarà aquells projectes o activitats que tinguen un mínim de 15 participants i la durada dels quals siga com a mínim de dos mesos. S'exclouran de ser finançades les excursions, festes i activitats esportives, així com tots aquells projectes que formen part del curricular del centre o que tinguen relació amb l'oferta d'activitats que organitza l'Ajuntament, independentment del col·lectiu a qui es dirigisquen.
La sol·licitud es realitzarà per mitjà de la presentació de la corresponent instància normalitzada per a la concessió de subvencions, acompanyada de la documentació complementària disponible en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (www.aytosagunto.es). La sol·licitud haurà d'estar subscrita per l'Adreça del col·legi, o per la Presidència de l'Associació, o per qui tinga conferida la representació. L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds és la Comissió Pedagògica del Consell Escolar Municipal.

A partir d'avui es farà pública la convocatòria d'aquestes subvencions mitjançant la publicació en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt i la resolució de la mateixa es farà pública també en la web municipal.

Mor Vicente Vayá Pla, fill adoptiu de Sagunt

28 de setembre 2023

L'Ajuntament de Sagunt ha decretat tres dies de dol. A més, les banderes dels edificis públics municipals onejaran a mitja asta. La capella ardent estarà instal·lada demà, 29 de setembre, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sagunt de 10.30 a 15.30 hores