La Junta de Govern aprova la convocatòria de subvencions per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

L'Ajuntament de Sagunt destina 109.600 euros a projectes d'inversió en infraestructures bàsiques i despeses corrents per al manteniment o inici de projectes per al desenvolupament

  
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt aprova la convocatòria de subvencions per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament. Hi haurà dues línies d'inversió: d'una banda, als projectes d'inversió en infraestructures bàsiques, i per una altra, al finançament de les despeses corrents per al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament.
 
Segons el regidor de Cooperació, Guillermo Sampedro, “és el segon any consecutiu que traiem esta convocatòria, després de l'aturada anterior. A més, quasi hem duplicat la partida, passant d'un total de 72.000 € l'any passat a 110.000 € per a este exercici en el qual, a més, llancem les bases amb més temps perquè ens puguen arribar millors projectes i en major quantitat. Tot açò junt a la política de reforçar llaços amb les ONG locals”.
 
Sampedro ha especificat que l’Ajuntament ja col·labora “amb La-tenda de tot el món i amb Morvedre Acull i enguany volem ampliar l'ajuda a la resta d'entitats locals. Amb les subvencions que ara llancem, i col·laborant amb les nostres ONG, volem contribuir perquè Sagunt siga una ciutat més oberta i més solidària”.
 
La convocatòria és de caràcter plurianual, a excepció dels projectes que tinguen un calendari d'execució que no supere el període anual de la convocatòria. L'import destinat per a tots els projectes a finançar és de 109.600 euros, pressupostant 70.720 euros per a l'exercici present i 38.880 euros per al de 2018. La convocatòria es farà pública en el BOPV i el termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies a comptar a partir de l'endemà de publicar-se.
 
Per a la primera línia de finançament es tindran en compte els projectes en infraestructures bàsiques per a la creació, dotació, millora o ampliació d'infraestructures bàsiques, condicions de l'hàbitat i del medi ambient, l'atenció bàsica de la salut, l'educació o gestió de l'aigua, sanejament, etc. Així com projectes de desenvolupament d'un sector productiu i accions economico-financeres que tinguen com a objectiu el desenvolupament econòmic i social dels municipis o comunitats.
 
Quant al finançament de les despeses de manteniment i d’inici de projectes per al desenvolupament, se subvencionaran el foment d'atenció sociosanitària, la lluita contra pandèmies; la millora de les condicions educatives, educació bàsica i alfabetització; millora de les capacitats productives, la formació, la capacitació professional; l’autoabastiment de les necessitats bàsiques i sobirania alimentària; el desenvolupament comunitari de les poblacions mitjançant la cooperació tècnica; promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la defensa dels grups de població més vulnerables, el combat contra la pobresa infantil, indígenes i altres minories, protecció i respecte dels drets humans; projectes d'ajudes d'emergència humanitària de caràcter urgent i dirigides a regions afectades per la guerra, fam, malalties i/o catàstrofes naturals sobrevingudes i com a conseqüència de conflictes entre països (persones refugiades, desplaçades, assentaments, etc.).
 
Per a la primera línia aniran destinats 30.000 euros i per a la segona 79.600 euros. La quantia de la concessió es determinarà en funció del pressupost del projecte acceptat i la valoració obtinguda i serà per un import mínim de 3.000 euros i màxim de 30.000 euros. L'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds serà una comissió constituïda pels membres integrants de la Comissió Informativa en matèria de Benestar Social. La resolució del procediment de concurrència competitiva es notificarà als interessats mitjançant la publicació en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt.

Mor Vicente Vayá Pla, fill adoptiu de Sagunt

28 de setembre 2023

L'Ajuntament de Sagunt ha decretat tres dies de dol. A més, les banderes dels edificis públics municipals onejaran a mitja asta. La capella ardent estarà instal·lada demà, 29 de setembre, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sagunt de 10.30 a 15.30 hores