La delegació d'Igualtat ha desenvolupat el Programa de Coeducació i Prevenció de la Violència de Gènere

L'Àrea d'Igualtat oferirà per al curs que ve tallers de coeducació i prevenció de la violència de gènere i tallers de sensibilització en la diversitat sexual, familiar i de gènere


L'Ajuntament de Sagunt, a través de la Delegació d'Igualtat ha desenvolupat el Programa de Coeducació i Prevenció de la violència de gènere, en els centres educatius de la localitat que han acabat un any més aquest Curs Escolar. En aquesta edició han participat un total de 12 centres educatius; 5 Secundària i 7 de Primària. 

La Regidora, Remei Torrent, declara: “Des de l'Àrea d'Igualtat remarquem la necessitat de proporcionar a les persones més joves nous models de relacions més sanes, igualitàries i respectuoses, atenent sempre a la diversitat, a més de facilitar tant les eines per a la detenció de les diferents violències, com a formes de protecció i actuació davant possibles casos de violència de gènere”. 

Amb aquesta iniciativa es treballa tant la prevenció com la identificació de la violència masclista, ajudant a construir identitats alternatives a les hegemòniques que faran les nostres societats i les seues gents més lliures i més justes. El que s'ha pretès és que el Programa siga el més flexible possible, obert a la peculiaritat de cada centre. 
Una de les novetats d'ara ha sigut la inclusió del model de les noves masculinitats, que ha tingut un gran acolliment. 

Nous tallers per al curs que ve 
Per açò, cara al curs que ve, l'Àrea d'Igualtat ofereix uns tallers de Coeducació i Prevenció de la violència de gènere, tallers de sensibilització en la diversitat sexual, familiar i de gènere, per a fomentar el coneixement i el respecte a la diversitat, amb l'objectiu de millorar la convivència dels centres i lluitar contra l'assetjament escolar per aquests motius, visualitzant i normalitzant el col·lectiu LGTBI. D'altra banda, també s'ofereix un taller d'educació afectiu-sexual i igualtat.