La Corporació Municipal de Sagunt es reunix en Ple Ordinari el pròxim dijous

Serà a partir de les 17.00 hores i la ciutadania podrà participar-hi presencialment a partir de les 19.00 hores en l'apartat de precs i preguntes

 

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dijous 30 de juny, a partir de les 17.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal i es desenvoluparà de manera presencial, com ja és habitual.

La sessió serà transmesa en directe pel Gabinet de Comunicació, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades la podran seguir a través del canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament i en les xarxes socials del gabinet: Facebook i Twitter.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà el Ple i la ciutadania podrà intervindre en el torn de Precs i preguntes a partir de les 19.00 hores, aproximadament, de manera presencial.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA TRENTA DE JUNY DE DOS MIL VINT-I-DOS

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARIA GENERAL

 1. Expedient 1044583K: Aprovació acta sessió extraordinaria i urgent Ple 220520
 2. Expedient 1044640P: Aprovació acta sessión ordinària Ple 220526 

TURISME

 1. Expedient 1002474A: Aprovació del Pla Estratègic de Turisme 2022-2026

POLICIA LOCAL

 1. Expedient 977976A: Modificació Ordenança retirada de vehícles de la via pública.
 2. Expedient 1016641C: PROPOSTA CONDECORACIÓ HONORÍFICA 1/22 FE (P. N. A. M.)
 3. Expedient 1016645H: PROPOSTA FELICITACIÓ PÚBLICA 2/22 FE (8628-9658)

TRÀNSIT

 1. Expedient 853651C: MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ (VMP)
 2. Expedient 870717E: ATMV conveni urbà

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

 1. Expedient 937865Q: Gestió Consell Econòmic i Social 2022

RECURSOS HUMANS

 1. Expedient 1012652M: FESTES LOCALS.- SOL·LICITUD CALENDARI LABORAL 2023
 2. Expedient 1030399K: Modificació puntual Relació de Llocs de Treball 2022 

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

 1. Expedient 1031259E: Expte. 1/22de Canvi d’afecció finançament partides pressupostàries de l’annex d’inversions i correcció d’errors de l’annex
 2. Expedient 1040787N: Exp. 1/22 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER SUBVENCIÓ IVACE AMB PRÉSTEC REINTEGRABLE

SECRETARIA

 1. Expedient 1046324D: Proposició DIVERSOS GRUPS POLÍTICS. Amb motiu del Día Internacional de l’orgull LGTBI.
 2. Expedient 1046330M: Proposició DIVERSOS GRUPS POLÍTICS. Suport als veïns del complex Sarabanda
 3. Expedient 1046332P: Proposició DIVERSOS GRUPS POLÍTICS. Educació Musical en Secundària.
 4. Expedient 1046492M: Proposició COMPROMÍS. Per a sol·licitar mesures que contribuïsquen al manteniment de l’actividad agrària
 5. Expedient 1046399H: Proposició IP. Implantació al Port de Sagunt del Batxillerat Artístic.
 6. Expedient 1046402M: Proposició PP. Centre de Formació adaptat a la Demanda Laboral.
 7. Expedient 1046405Q: Proposició CIUTADANS. Ampliació Port de València i Sagunt.
 8. Expedient 1044114J: Proposició REGIDOR NO ADSCRIT Implantació de zona verda d’aparcament per a residents en zones de difícil estacionament en tots dos nuclis.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.

SECRETARIA GENERAL

 1. Expediente 1042907H: Donar compte resolucions d'Alcaldia i dels seus regidors i regidores delegades adoptades des de la dació de comptes formulada en l'anterior sessió. 

PRECS I PREGUNTES