La Corporació Municipal de Sagunt es reunix en Ple Ordinari el pròxim dijous

Serà a partir de les 17.00 hores i la ciutadania podrà participar-hi presencialment a partir de les 19.00 hores en l'apartat de precs i preguntes

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dijous 29 de setembre, a partir de les 17.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal i es desenvoluparà de manera presencial, com ja és habitual.

La sessió serà transmesa en directe pel Gabinet de Comunicació, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades la podran seguir a través del canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament i en les xarxes socials del gabinet: Facebook i Twitter.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà el Ple i la ciutadania podrà intervindre en el torn de Precs i preguntes a partir de les 19.00 hores, aproximadament, de manera presencial.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-NOU DE

SETEMBRE DE DOS MIL VINT-I-DOS

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARÍA GENERAL:

 1. Expedient 1101463K: Aprovació acta sessió ordinaria Ple 2200901

CULTURA:

 1. Expedient 947829E: Concessió Medalla de Plata de la Ciutat a Juan Picazo
 2. Expedient 1026977H: Concessió Medalla de Plata de la Ciutat a Manuel Hernández Ruiz
 3. Expedient 1035666A: Concessió Medalla de Plata de la Ciutat a Kike León
 4. Expedient 1035684A: Concessió Medalla d'or de la Ciutat a la Sociedad Vitivinícola
 5. Expedient 1035692M: Concessió Medalla de Plata de la Ciutat a Rosa Graells Llort i Concha Cañete Manzanera
 6. Expedient 1090482J: Concessió Medalla de Plata de la Ciutat a Victoria Sevilla Vázquez

EDUCACIÓ:

 1. Expedient 1064537Z: Cessament per renúncia i nomenament nova membre Consell Escolar Municipal.

CONSELL LOCAL AGRARI

 1. Expedient 753004P: Nomenament per substitució de vocals en el Consell Sectorial Agrari i en el Consell Rector del Consell Loc

RECURSOS HUMANS:

 1. Expedient 1095962W: Mª AMPARO TORRES GONZÁLEZ.- SOL·LICITUD COMPATIBILITAT.

PLANEJAMENT:

 1. Expedient 807090J: Sol·licitud Modificació del PGOU, quant a l’obligació de la reserva d’aparcament, en els solares en els quals o per la seua situación o per dimensions, és impossible el compliment de la reserva exigida. Isidro Peris Arnau i Altres.

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA:

 1. Expedient 1095434M: Expte. 17/22 T.C. de Modificació de crèdits per transferències diferents àrees de despeses.
 2. Expedient 1099328W: Modificació Base 45 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sagunt per 2022 relativa al Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.

SECRETARIA:

 1. Expedient 1103876M: Proposició PSOE. Contra l’explotación sexual i la trata de persones.
 2. Expedient 1103880R: Proposició PSOE. Prevenció i lluita contra incendis.
 3. Expedient 1103895N: Proposició COMPROMÍS. Protecció de la Cabanya de Romeu i l’activació del Pla de Gestió del Paratge de la Muntanya de Romeu.
 4. Expedient 1103909H: Proposició COMPROMÍS. Amb motiu de l’assassinat de Miquel Grau i Gómez.
 5. Expedient 1103916R: Proposició IP. Vía Verda fins al Port de Sagunt.
 6. Expedient 1103922A: Proposició IP. Accesibilitat al Ple de l’Ajuntament de Sagunt.
 7. Expedient 1103928J: Proposició PP. Neteja de llitss i barrancs.
 8. Expedient 1103930M: Proposició PP. Bous al carrer.
 9. Expedient 1103935T: Proposició EU. Modificació de l’impost sobre el patrimoni.
 10. Expedient 1103939Z: Proposició VOX. Bancs inclusius.
 11. Expedient 1093496W: Proposició Regidor no adscrit. Pla urgent de neteja.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.

SECRETARÍA GENERAL:

 1. Expedient 1102744P: Donar compte resolucions d' Alcaldia i dels seus regidors i regidores delegades adoptades des de la dació de comptesformulada en l' anterior sessió.
 2. PRECS I PREGUNTES