L'Equip de Govern portarà a ple el cinc de maig el suplement per a les inversions del Pla d'Ocupació

L'adequació de voreres i del carril bici passaran a realitzar-se amb càrrec al romanent líquid de l'Ajuntament i algunes actuacions mediambientals es finançaran amb el romanent del Consell Agrari


La delegació d'Hisenda de l'Ajuntament de Sagunt ha presentat el suplement de crèdit que portarà al pròxim ple extraordinari del 5 de maig perquè els romanents de Tresoreria de l'Ajuntament i del Consell Agrari es destinen a inversions i actuacions que generen ocupació en la ciutat. Este suplement inclou una modificació sobre la proposta que es va lliurar ahir als grups polítics i al Consell Econòmic i Social (CES) per a garantir amb tota seguretat que els contractes que es generen amb el romanent de tresoreria del Consell Local Agrari puguen ser de 6 mesos.

Els únics canvis són que l'adequació de voreres i del carril bici (pressupostades en 275.000 euros) que estava previst executar amb càrrec al superàvit del Consell passen a realitzar-se amb càrrec al romanent líquid de l'Ajuntament i algunes actuacions mediambientals que anaven a executar-se amb els romanents procedents de l'Ajuntament passaran a ser a càrrec del romanent del Consell Agrari.

“Com pot veure's no hi havia cap intenció de minorar les quantitats que aportarà el Consell Agrari a actuacions relacionades amb el seu objecte. El que es pretenia era assegurar que totes les persones contractades per a executar algunes actuacions mediambientals tingueren 6 mesos de contracte. En qualsevol cas, es treballarà i s'ajustaran els terminis amb la finalitat que totes les contractacions es puguen fer de 6 mesos”, ha explicat el regidor d'Hisenda i Contractació, Pepe Gil.

Com a resum, a activitats de tipus mediambiental es van a destinar un total de 941.639 euros, entre els 716.639 euros del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sagunt i els 225.000 procedents del Consell Local Agrari.

L'Ajuntament de Sagunt té un superàvit de l'exercici de 2016 de 2.899.401 euros, dels quals cal descomptar 515.761 d'operacions pendents relacionades amb pagaments de sentències, contenciosos i altres conceptes. Per tant, sense comptar el romanent del Consell Agrari, l'Ajuntament destinarà un total de 2.383.639 euros a actuacions de foment de l'ocupació.

A continuació, es detalla la destinació del romanent de Tresoreria de l'Ajuntament de Sagunt i del Consell Local Agrari.