L'Àrea d'Igualtat presenta el projecte definitiu de l'III Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Sagunt

S'han tingut molt en compte els aprenentatges, resultats de l'execució i avaluació dels anteriors plans d'igualtat

L'Ajuntament de Sagunt, a través de l'Àrea d'Igualtat, ha presentat este matí en el Consistori el projecte definitiu del III Pla d'Igualtat de Gènere, que és el full de ruta dissenyat per a orientar la política municipal de l'Ajuntament en matèria d'igualtat.

El III Pla d'Igualtat de Gènere assenyala els objectius, les estratègies, les accions i el seu calendari, així com els recursos necessaris que el govern municipal, les seues àrees i departaments han de perseguir de manera conjunta i coordinada per a fer de Sagunt un municipi realment igualitari.

L'alcalde de Sagunt i regidor d'Igualtat, Darío Moreno, ha manifestat que «és un compromís per part de l'Ajuntament, i particularment de l'Àrea d'Igualtat, continuar amb la nostra comesa d'una agenda feminista que aconseguisca una igualtat real entre homes i dones. Ho hem fet en el passat, en els altres dos plans d'igualtat, i també en el reglament intern per a la transversalitat de gènere de l'Ajuntament de Sagunt».

Este pla, que ha sigut elaborat a través de la coordinació del procés i de treball participatiu de l'Àrea d'Igualtat, del Consell Municipal de la Dona i de la Comissió Transversal de Gènere, s'ha dut a terme amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat real entre dones i hòmens en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social i, al mateix temps, eliminar les discriminacions per raó de sexe existents. El III Pla d'Igualtat de Gènere entra en vigor a partir de hui mateix i té una vigència de 5 anys (2022-2026).

En este sentit, el primer edil ha donat les gràcies a totes les persones que han participat en l'elaboració del document, i a més ha indicat que «tots els documents és imprescindible que continuen evolucionant, com una manera de confirmar el nostre compromís, però també com una manera d'avaluar aquelles coses que ja s'han fet i les que queden per fer, i també com és el camí de futur».

 

El pla assumix els següents principis rectors en la seua concepció i desenvolupament: paradigma feminista, transversalitat de gènere, governança eficient i paritària, transparència política, no discriminació, interseccionalitat, apoderament de les dones, corresponsabilitat social, responsabilitat i compromís, coordinació, formació i capacitació i, finalment, garantia pressupostària i de recursos.

El III Pla d'Igualtat de Gènere comprén tres grans horitzons (municipi cuidador, municipi inclusiu i igualitari i municipi lliure de violències masclistes) per a la igualtat de gènere que inspiren 9 línies estratègiques per al futur. Dins d'eixos horitzons, es definixen 24 objectius estratègics que es desenvolupen a través de 135 mesures d'actuació.

En finalitzar el període de vigència del Pla es realitzarà una avaluació que es durà a terme a través dels informes anuals de seguiment, els indicadors d'impacte recollits a través d'un sistema de recollida d'informació mecanitzat i telemàtic, així com la informació qualitativa recollida en les estructures de gestió i coordinació del pla. D'eixa manera, es realitzarà un acte públic per a presentar els resultats de l'avaluació i es publicarà l'informe final, tant en la intranet del personal de l'ajuntament, com en la web municipal.