L'ajuntament renovarà la barana de protecció del pont Bru i Vidal

La Junta de Govern ha adjudicat el contracte de les obres a GIVASA, S.A. per un total de quasi 29.000 € per a garantir la seguretat dels vianants
  
Amb motiu de garantir la seguretat de les persones que transiten pel pont, la Junta de Govern ha adjudicat a data d'avui, 24 de juliol, el contracte menor d'obres a l'empresa GIVASA, S.A perquè realitze la substitució de la barana de protecció del pont Bru i Vidal. El pressupost d'adjudicació ha sigut finalment de 28.984€ (IVA inclòs) i l'empresa adjudicatària tindrà un termini d'execució de tres mesos per a les obres.
 
Els tècnics de Manteniment van detectar que la barana es trobava molt degradada per la corrosió en tots dos marges del pont. Per aquest motiu, i pel continu trànsit de vianants existent, s'ha procedit a l'adjudicació del contracte menor que permetrà dur a terme el desmuntatge de la barana, la reparació de la zona d'ancoratge, el replanteig dels nous suports, la fixació de plaques de seient i, finalment, l'assemblatge i la col·locació d'una nova barana per als vianants, que es compondrà de mòduls idèntics de 6 metres de longitud.
Aquest pont és un dels més emprats pels vianants per a creuar entre el centre històric, a l'altura del col·legi Cronista Chabret, amb la urbanització del Nord del riu Palancia, i és utilitzada tant pels residents de la zona, com els usuaris dels centres educatius, esportius i comercials.