L'Ajuntament i Medi ambient expressen la seua voluntat que continue l'explotació de la pedrera del Salt del Llop fins a 2027

Antoni Marzo ha puntualitzat que “l'explotació haurà d'ajustar-se al marc legal i realitzar-se en les condicions tècniques adequades”
 
La regidora delegada de Medi ambient, Teresa García, s'ha reunit amb el director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Marzo, per a abordar el tema de l'explotació de calizas en el paratge del Salt del Llop. Es tracta d'avançar en el procés que faça viable la nova ocupació d'aquesta muntanya d'utilitat pública per a l'explotació de calcàries per part de l'empresa Lafarge, davant la finalització de la seua actual concessió en el 2017.

És voluntat d'ambdues institucions que continue realitzant-se aquesta activitat extractiva i puga ampliar-se la seua concessió fins al 2027, si ben el director general, Antoni Marzo, ha puntualitzat que aquesta “haurà d'ajustar-se al marc legal i realitzar-se en les condicions tècniques adequades”. La regidora ha insistit en el paper municipal d'aquest procés i a treballar per resoldre “totes les qüestions que permeten extraure cap avall en el Salt del Llop, incloent els interessos dels veïns i les molèsties que l'activitat causa”.

El procediment es troba actualment pendent de l'informe de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana en referència a les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sagunt. Segons Març, una vegada emès aquest informe, la Conselleria de Medi Ambient donarà audiència a l'Ajuntament de Sagunt per a “treballar conjuntament amb l'objecte que en el menor temps possible es puga autoritzar la concessió”.

El Director General ha explicat que s'ha sol·licitat tant a Lafarge com a l'Ajuntaent que prosseguisquen les converses per a aconseguir la protecció de la propera muntanya de Romeu, així com per a continuar amb la cerca d'alternatives d'explotació extractiva en altres llocs on l'impacte ambiental siga menor.