L'Ajuntament de Sagunt presenta el seu Portal de Transparència

La delegació de Règim Interior i Transparència ha estrenat aquesta pàgina web amb l'objectiu de donar a la ciutadania un major control i coneixement de la gestió de l'administració pública

 
El regidor de Règim Interior i Transparencia, Sergio Moreno, ha presentat el nou Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sagunt, que comença a funcionar hui i que s'anirà millorant i dotant de contingut.
 
Sergio Moreno ha explicat que l'objectiu del portal és “facilitar l'accés a tots els ciutadans a la informació que siga d'interès general, per garantir la transparència de l'activitat de l'administració local, tractant d'aconseguir una administració propera i oferir informació actualitzada”.
 
Aquest Portal de Transparència compta amb tres seccions fonamentals: institucional, normativa i econòmica. En l'apartat “institucional” es podran consultar, entre altres coses, les agendes dels càrrecs públics així com els béns materials, les retribucions, els regals que reben o els diners gastats en viatges. En l'apartat “normativa” s'ofereix informació sobre textos normatius en fase de projecte, textos normatius aprovats l'any en curs, normativa sobre urbanisme i medi ambient, i una altra informació vigent que supose una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics enfront de tercers. Finalment, en l'apartat “econòmica” es poden consultar, entre altres coses, les subvencions concedides, els pressupostos de l'ajuntament i informes de fiscalització.

Des de la delegació de Transparència s'han mostrat molt satisfets amb la creació d'aquest portal, ja que segons ha explicat el seu delegat “és fonamental per al correcte funcionament de l'ajuntament, contribueix a un major control i coneixement per part del ciutadà de la gestió de les administracions públiques, millora el rendiment dels serveis públics i és en definitiva, un element important de participació i qualitat democràtica”.
 
Aquest Portal és fruit de l'adhesió al marc de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a complir de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que es va aprovar en la Junta de Govern Local el dia 4 de setembre. L'objectiu, segons ha explicat el delegat, és complir amb la Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana, que és més ambiciosa i no és d'obligat compliment a les administracions locals.
 
La plataforma que gestiona aquest portal l'ofereix l'Estat i és gratuïta, la qual cosa suposa l'aprofitament de la infraestructura física, lògica i de comunicació, així com un estalvi en costos i esforços.
 
El Portal de Transparència es pot consultar en aquest link: https://sagunt.transparencialocal.gob.es encara que també hi haurà un enllaç per a accedir a ell des de la pàgina web de l'ajuntament.