L’Ajuntament de Sagunt posa a disposició de les empreses de la comarca un servei d’assistència a la tramitació de les ajudes de reindustrialització

Un total de 148 empreses de la Comarca que ocupen a 3.742 treballadors poden veure’s beneficiades per les ajudes
 
Hui s’obri el termini que acabarà el pròxim dia 30 de novembre per a sol·licitar les ajudes a la reindustrialització que compta amb un pressupost de 2’68 milions d’euros. La tramitació d’aquestes ajudes és telemàtica segons diu la convocatòria que es podrà trobar a aquest enllaç http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/16/pdf/2016_9086.pdf  o la pròpia pàgina web de l’ajuntament, on s’ha habilitat un banner de consulta.

Donada la rapidesa en el termini de la convocatòria, l’Ajuntament de Sagunt, en el departament de Promoció Econòmica, ha designat un tècnic per a fer el seguiment i l’assistència per a la tramitació de les ajudes.
 
“El fet de la lentitud en la tramitació ve justificat perquè cada convocatòria nova ha de publicar unes bases, que tenen un procés jurídic i administratiu complicat, procés, que recordem, va ser aprovat pel PP en solitari al final de l’anterior legislatura. Aquest procés, el qual per a posteriors convocatòries no serà necessari, no ens ha de distraure de l’èxit que aquesta comarca ha obtingut en matèria industrial, perquè mai s’havia tingut accés a ajudes directes i especifiques per a la industria des del tancament de fàbrica.”, ha declarat la regidora de Presidència, Teresa García.

Cal en primer lloc saber el codi CNAE al qual l’empresa pertany, ja que només poden accedir a les ajudes les empreses compreses entre els codis 10 i 30 i els serveis de consultoria que hagen realitzat assistències per a les mateixes en les matèries objecte d’ajuda. En aquesta codificació es troba la indústria metal·lúrgica en el seu conjunt, així com la d’alimentació (processats de carn, peix i fruita), per exemple, així com els forns de pa industrials, la industria tèxtil, del paper, indústries gràfiques, la química, el vidre, etc.
 

“Amb aquestes ajudes estem cobrint pràcticament tot el sector industrial de la comarca, amb la qual cosa podem atendre i reforçar el nostre sector productiu ajudant-los i motivant-los a realitzar un esforç inversor que fomente la innovació”, indica la regidora Teresa García.

Les ajudes estan destinades a les inversions tangibles o intangibles, que s’hagen dut a terme durant 2016 en matèria de millora de processos industrials, així com els estudis o la col·laboració externa que haja sigut necessària per a desenvolupar la innovació. Oscil·len en una quantia mínima de 25.000 euros per a les pymes i 150.000 per a les grans empreses.

“Volem arribar a totes les empreses del sector industrial de la comarca, per això el departament de Promoció Econòmica està col·laborant igualment amb tots els Agents de Desenvolupament Locals de la comarca per poder assessorar a totes les nostres indústries. Aquestes ajudes, en la seua integritat poden mantindre's en 2017, ja que es mantindran en el pressupost. No obstant això, existeix la possibilitat del finançament no només de la inversió, sinó el desenvolupament d’altre tipus d’incentius, que és el que s’ha de determinar juntament amb la conselleria i els beneficiaris, per poder esmenar en el pressupost de la GVA, en aquest moment en tràmit.”
 
 D’aquesta matèria, es parlarà en la reunió que el dilluns s’ha concertat amb ASECAM, i amb les indústries afectades, per tractar aquests temes.