L'Ajuntament de Sagunt i Creu Roja es complementen en el projecte Acollida integral a persones en situació i/o risc de vulnerabilitat social

Esta iniciativa de Creu Roja va sorgir fa tres anys en plena pandèmia des d'una perspectiva integradora de la intervenció social

El projecte Acollida integral a persones en situació i/o risc de vulnerabilitat social, de Creu Roja, subvencionat per l'Ajuntament de Sagunt, consistix a reduir les situacions de vulnerabilitat i exclusió social a la ciutat de Sagunt a través d'accions d'acolliment, atenció social, mediació, orientació i inserció soci laboral.

Este projecte, que el duu a terme Creu Roja Camp de Morvedre dins del Servei de prevenció i intervenció amb les famílies dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt, es desenvolupa en tres àrees d'intervenció: l'àrea d'acolliment i atenció, l'àrea d'allotjament d'emergència residencial i l'àrea d'ocupació. L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha posat l'accent en estos tres àmbits al mateix temps que ha agraït la col·laboració de Creu Roja en esta labor.

El regidor de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, explica els fonaments d'esta iniciativa: «Es promou afavorir la integració en els espais laborals de les persones en dificultat social, lluitant contra la major part de les barreres i elements de discriminació amb les quals es troben en el procés». Així mateix, Sotoca insistix que este projecte posa «especial èmfasi en la igualtat de gènere i de tracte», aconseguint una igualtat d'oportunitats efectiva en l'ocupació.

Així mateix, Moreno ha afirmat: «Una de les reflexions que nosaltres sempre fem per part de l'Ajuntament és que la col·laboració amb les associacions ens permet arribar a llocs on l'administració per si mateixa no podria». L'alcalde ha explicat que este és el cas de la col·laboració del consistori amb Creu Roja, la qual els permet poder arribar a persones que d'una altra forma escaparien al sistema de Serveis Socials i «no rebrien l'atenció que necessiten».

Moreno ha remarcat: «És imprescindible que com a societat i òbviament com a Administració pensem sempre en termes de persones».

La directora tècnica comarcal de Creu Roja, Elisa Galván explica: «Durant 2022, gràcies a l'Ajuntament de Sagunt, hem pogut atendre 58 famílies a través d'ajudes directes, entre estes ajudes es troben la cobertura de necessitats bàsiques, lloguer d'habitació o habitatge, pagament de documentació, etcètera».

De fet, en 2022, a través de l'allotjament d'emergència social de Creu Roja s'han atés tres famílies monoparentals femenines, que són dones amb un o diversos fills a càrrec en contextos de vulnerabilitat.

Galván ha agraït a tot l'equip de personal tècnic i voluntari, socis i sòcies de Creu Roja que han fet possible donar assistència al Camp de Morvedre a més de 2.794 persones en 2022 amb un total de 18.328 respostes diferents.

Així mateix, ha il·lustrat la col·laboració que Creu Roja duu a terme amb l'Ajuntament de Sagunt amb l'exemple del projecte Itineraris que sumen, amb el qual s'ha aconseguit des d'agost de 2020 fins a desembre de 2022 un total de 38 contractacions i 50 persones capacitades.

Acolliment integral a persones en situació i/o risc de vulnerabilitat social va nàixer en l'època pandèmica de l'any 2020 des d'una perspectiva integradora de la intervenció social. Galván informa que esta iniciativa «pretén donar cobertura a les famílies que no poden ser ateses des de Serveis Socials per temps d'empadronament en el municipi, falta de NIE o altres circumstàncies».

El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt desenvolupa programes de prevenció i d'intervenció social dirigits a persones, famílies o grups amb dificultats en el seu desenvolupament personal i social o que es troben en situació de risc o vulnerabilitat. L'objectiu principal d'estos programes és que esta intervenció es dirigisca a potenciar i desenvolupar canvis que augmenten les seues habilitats, i prevenir les causes que motiven les dificultats, especialment familiars i d'inserció soci laboral.