L'Ajuntament de Sagunt destina 31.554,99 euros a millorar instal·lacions esportives

Les obres aprovades per la Junta de Govern es duran a terme en la piscina Almudàfer, el pavelló Internucli i el Poliesportiu Municipal


La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat quatre propostes de contractes menors per a la millora de diverses instal·lacions esportives municipals per un total de 31554,99 € (IVA inclòs). Les quatre adjudicacions d'obres aprovades que es duran a terme, dues en el Poliesportiu Municipal i les altres dues en el pavelló Internucli i en la piscina Almudàfer, han sigut les propostes de contracte més avantatjoses per a l'Ajuntament.
 
El delegat d'Esports, Miguel Chover, ha manifestat que el manteniment de les instal·lacions esportives “és una de les grans assignatures pendents que este Ajuntament ha tingut històricament i, en este sentit, anem a dedicar tots els nostres esforços i anem a invertir en el manteniment de les instal·lacions perquè tinguen la qualitat que han de tindre de cada als usuaris”.
 
La inspecció periòdica realitzada per l'Organisme de Certificació Administrativa de la Generalitat Valenciana (OCA) va detectar diverses anomalies en el pavelló i en el vestuari de les pistes poliesportives Internucli. Malgrat que es van corregir diverses d'eixes anomalies, faltava dotar a les dues dependències d'un subministrament electrònic complementari de reserva, donada la seua condició de locals de pública concurrència. Per açò s'ha aprovat l'adjudicació a l'empresa Francisco Ramón Civera Navarré de l'elaboració d'un projecte de legalització, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a la instal·lació de subministrament elèctric complementari del pavelló i les pistes Internucli amb un pressupost de 3.200 € més IVA (3.872 €).
 
En la piscina Almudàfer es canviarà la cadira grua per a persones amb mobilitat reduïda, ja que la instal·lada actualment no funciona i la seua reparació suposa un cost molt elevat i no garanteix el seu bon funcionament. La instal·lació, que es farà en un termini màxim de 30 dies des de la notificació de l'acord, s'ha adjudicat a l'empresa Cronometra per un import de 7.000 € més IVA (7.700 €).
 
Els dos contractes restants aprovats són per a la millora de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal. D'una banda, amb un pressupost de 10.329,80 € més IVA (12.499,06 €) l'empresa Euronix Metall, S.L. s'encarregarà de la col·locació del paviment esportiu en la sala de musculació com a resultat de la política de millores de les instal·lacions esportives municipals que la Regidoria d'Esports tenia previst dur a terme. D'altra banda l'empresa Imesapi s'encarregarà de substituir la caldera del mateix poliesportiu, ja que la instal·lada actualment ha superat el període de vida útil i es recomana substituir-la. La nova caldera, instal·lació inclosa, costarà 6.185,07 € més IVA (7.483,93 €).