L'Ajuntament de Sagunt aprova el Pla de control de la qualitat de l'aire en entorns escolars

La inversió necessària ascendix a més de cent huitanta mil euros i està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat la inclusió d'una nova inversió de més de cent huitanta mil euros en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de la ciutat, l’EDUSI Join Sagunt, que està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea.

Donada la necessitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de la millora de la qualitat de l'aire urbà, l'Ajuntament de Sagunt instal·larà una xarxa de control de la qualitat de l'aire en les proximitats dels centres educatius de la ciutat mitjançant la disposició de sensors que permeten el monitoratge i mesurament de les emissions. D'esta manera, s'aconseguirà identificar i quantificar les variacions de contaminació, facilitant el disseny de plans d'acció per a generar un entorn urbà sostenible, contribuint al medi ambient i beneficiant a la població del municipi.

D'esta manera, la mesura es durà a terme a l'entorn de 25 centres educatius del municipi, disposant-se per a això d'uns equips de mesurament que, mitjançant l'ús d'una plataforma digital, permetran el monitoratge i control de les emissions contaminants.

L'espai d'intervenció d'esta nova actuació inclou centres educatius de diferents nivells, ja que es troben entre els 25 beneficiaris de l'actuació col·legis de primària (C.E.I.P) i també instituts com l'IES Jaume I o l'IES Clot del Moro, entre altres.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicat que «tindre una ciutat més sostenible també implica tindre les dades necessàries per a poder dur a terme qualsevol tipus de correcció que puga ser necessària i conéixer també les fonts d'aquells impactes negatius que es facen a la ciutat. Precisament per això impulsem aquest projecte per a conéixer com és la qualitat de l'aire al voltant dels nostres centres educatius. Naturalment els centres educatius són un punt especialment sensible atés que es dediquen als més xicotets i xicotetes de la casa, però a més la nostra xarxa de centres escolars està absolutament integrada dins de la ciutat i, per tant, també ens permetrà tindre un panorama global d'esta». D'eixa manera, ha assegurat que esta és una acció de sostenibilitat ambiental, però que també permet a Sagunt millorar a molts altres nivells.

Entre alguns dels elements a destacar de l'actuació es troben la fixació i suport dels equips amb materials duradors, dissenyats per a instal·lacions en l'exterior i a altures que no resulten accessibles per a les persones, ni presenten un obstacle per al pas de vehicles, al mateix temps que compten amb protecció elèctrica per a evitar danys de qualsevol tipus.

En eixe sentit, la regidora delegada de l’EDUSI, Natalia Antonino, ha afirmat que «amb l'ajuda del Fons FEDER de la Unió Europea podem abordar la millora de molts àmbits de la nostra ciutat i en este cas, la nova operació assignada permetrà, una vegada instal·lada, monitorar el que succeïx a nivell atmosfèric en entorns sensibles com són els centres educatius».

Amb esta actuació l'Ajuntament podrà identificar aquelles zones o barris amb una major concentració de contaminació, facilitant el disseny de plans d'acció per a la millora de l'entorn urbà i el seu ambient.

La duració de les obres serà de 24 mesos i l'import de l'actuació ascendix a la quantitat de 186.590,17 €, dels quals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), cofinança el 50% en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat “Join Sagunt” del Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020.