L'Ajuntament consolida i restaura el mur del Temple de Diana i el micvé de la Casa dels Berenguer

Es realitzaran xicotetes actuacions amb una inversió de 70.000 euros, que permetran la reobertura del micvé

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, celebrada el 5 d'agost, ha adjudicat el contracte d'obres de conservació i restauració del llenç nord del Temple de Diana, així com de consolidació de l'espai de la micvé i estructures relacionades i desperfectes al pati de la Casa dels Berenguer, a l'empresa Construmar Xàtiva SL, per un import de 69.575 € (IVA inclòs).

Dels 247,00 m² de superfície total amb la qual compta el Temple de Diana, amb la present intervenció es pretén restaurar i consolidar el llenç nord amb una superfície aproximada de 145,00 m². En este llenç, es procedirà a la presa de mostres per a l'anàlisi de morters; es procedirà al desmuntatge de la cantonada nord-est de maçoneria i rajola, que actualment es troba emmallada a causa del risc de despreniment que té i es realitzarà un sondatge arqueològic per a l'estudi de les estratigrafies verticals de l'edifici. També es procedirà a la neteja amb mitjans manuals del parament per a eliminar plantes, així com la neteja de la façana de carreu, maçoneria i de rajola manual. A més, s'aplicarà un tractament curatiu per a eliminar microorganismes, així com es procedirà a la realització de quatre sondatges arqueològics en els murs; el sanejat i ajustat de fins a 25% de la superfície d'un mur de maçoneria ordinària de pedra arenisca i, finalment, en el cas dels blocs ciclopis, es realitzarà la neteja dels carreus en bon estat de conservació.

Per la seua part, el regidor delegat de Patrimoni Cultural i Industrial, Guillermo Sampedro, ha explicat que «es tracta d'una xicoteta acció, sobretot en el que és el mur del Temple de Diana i en el micvé i, bàsicament, es pretén reparar i consolidar uns clevills per a previndre futurs despreniments. El projecte, per tant, és una posada a punt del monument, que la veritat és que s'ha retardat bastant en el temps pel fet que la Conselleria de Cultura ha tardat més del que es preveu a donar-nos els permisos. Per fi ja s'ha adjudicat l'obra i esperem que en tres mesos puga estar acabada, consolidats els dos béns i així poder reobrir la micvé».

Actualment, el micvé es troba tancada al públic a causa de produir-se lleus despreniments de material disgregat de la zona superior de la volta de canó, per la qual cosa esta intervenció permetrà reobrir el monument i tornar al seu funcionament de visites habitual.

Entre les accions que es realitzaran en el micvé, es procedirà a la presa de mostres per a l'anàlisi de morters; també, a l'aplicació del tractament curatiu per a eliminar microorganismes; la neteja amb mitjans manuals del paràmetre per a netejar els paraments i es durà a terme un tractament de consolidació de fàbrica de tapial, entre d’altres. Pel que fa als desperfectes existents al pati de la Casa dels Berenguer, es realitzaran xicotetes actuacions per a reparar-los.

El Temple de Diana es troba darrere de l'església de Santa Maria i confrontant a la Casa dels Berenguer i només queda del monument un parament, a base de grans carreus, de 15 metres de longitud i quatre d'altura. En els seus voltants s'han localitzat inscripcions per a retre culte a Diana. Va adquirir la condició de Monument Nacional en 1963 i és Bé d’Interés Cultural.

El micvé situat a la Casa dels Berenguer és una xicoteta estança voltada construïda en maçoneria irregular, probablement utilitzada per a banys rituals jueus, a la qual s'accedia mitjançant una escala de dos trams.