L'Ajuntament aprova la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

La moció, presentada en l'últim Ple ordinari per Ciudadanos, va ser aprovada amb el vot a favor de tots els grups que hi estigueren presents

 
El Ple ordinari ha aprovat que de forma urgent s'inicie el tràmit de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en la qual s'establisca com a règim de gestió de l'impost, el de declaració tributària.
 
A més, s'insta a l'Ajuntament de Sagunt, a través de la comissió d'Hisenda, a establir mecanismes que permeten atendre les reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç possible tractant d'engegar fórmules que eviten la judicialització dels procediments provocant un allau de casos que podrien acabar saturant els tribunals.
 
La moció ha sigut presentada i autoesmenada per Ciudadanos i aprovada per unanimitat de tots els grups presents en el Ple.
 
Segons la moció aprovada, és necessari que el Ple de l'Ajuntament “arbitre amb caràcter urgent mesures que, dins de les competències de les administracions locals, aconseguisquen que s'exigisca el tribut d’acord a la capacitat econòmica real del contribuent, així com reparar als que hagen pagat el gravamen, quan no tenien obligació”.
 
La moció fa referència a una recent resolució del Tribunal Suprem (qüestió d'inconstitucionalitat nº 1012/2015), que anul·la parcialment l'impost de plusvàlua municipal de Guipúscoa, en considerar que no es pot imposar un tribut quan no s'ha produït un guany econòmic.
 
Segons la moció, “esta resolució posa de manifest la inadequada regulació d'un impost l'exigència del qual és potestativa, i que ha obligat a realitzar pagaments a nombrosos contribuents que no havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió d'habitatges i locals en la nostra localitat”.