El Ple de la Corporació Municipal aprova el Pla Estratègic de Turisme de Sagunt per als anys 2022 a 2026

Un document que conté anàlisis internes i externes, diagnòstics matricials de la situació, propostes de valor, eixos i línies estratègiques o propostes d'actuació en l'àmbit turístic, entre altres

El Ple de la Corporació Municipal, reunit esta vesprada en sessió ordinària, ha aprovat el Pla Estratègic de Turisme de Sagunt per als anys 2022 a 2026. Esta proposta, duta a terme per la delegació de Turisme, ha sigut presentada per la seua regidora, Natalia Antonino, i ha comptat amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís i EU, l'abstenció de PP, Cs, Vox i Grup No Adscrit i el vot en contra d'IP.

En el document que conté el Pla Estratègic, es recull una anàlisi interna de la connectivitat de la ciutat, els principals recursos i infraestructures turístiques, l'oferta turística, la demanda turística, la promoció i comunicació, així com la governança turística del municipi. Així mateix, el document també realitza una anàlisi externa, basat en el macroentorn de Sagunt.

D'altra banda, el pla compta amb un diagnòstic matricial de situació, dividit en matrius DAFO (deficiències, amenaces, fortaleses i oportunitats) i una matriu producte-mercat, que posa en relació la posició competitiva actual dels productes presents en el destí amb l'atractiu que susciten per a la demanda turística. A més d'una proposta de valor del destí, i un marc estratègic amb els principis rectors i la missió, visió i valors. La missió d'este pla és desenvolupar i reposicionar el destí a través un model turístic basat en la sostenibilitat social, cultural, ambiental i econòmica de l'activitat, apostant per la creació, comercialització i promoció de productes singulars, innovadors i competitius basats en les dinàmiques de col·laboració públic-privada i la complementarietat territorial supramunicipal.


Un altre ítem, l'ocupen els objectius estratègics, que s'encarregaran de corregir les febleses, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats detectades en la fase de diagnòstic. El Pla Estratègic de Turisme de Sagunt basa la seua proposta estratègica en eixos i línies estratègiques, encara sense vocació d'exclusivitat, en l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins del Govern d'Espanya, amb l'objectiu de facilitar la presentació d'una possible candidatura a Pla de Sostenibilitat Turística en les convocatòries extraordinàries de 2022 o 2023. En este sentit, es proposen un total de 47 propostes d'actuació que s'integren en 4 eixos estratègics: transició verda i sostenible, millora de l'eficiència energètica, transició digital i competitivitat; i a més 20 línies d'actuació.