El Ple aprova que es presenten esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat 2017

La proposició presentada per Compromís, a la qual es va unir PSPV-PSOE, contempla deu esmenes sobre inversions

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt va aprovar per unanimitat en el ple del 28 d’abril una moció sobre pressupostos generals de l'Estat, en la qual es denuncia la falta d'inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana. La proposta, que va ser presentada per Compromís i a la qual també es va unir PSPV-PSOE, també va ser aprovada per Les Corts Valencianes conjuntament, mostrant el seu absolut rebuig als comptes estatals per la marginació i oblit cap al territori valencià.

Segons esta proposició, el pressupost general destinat als valencians queda lluny del pes poblacional i de l'aportació de l'economia regional al Producte Interior Brut (PIB). Així doncs, les inversions arribarien a caure fins als 589 milions d'euros, la qual cosa suposa un retard d'un 33 % respecte als comptes de l'exercici anterior -quan es van contemplar 879 milions- i una caiguda de 290 milions en termes absoluts. Esta xifra representa el 6,9 % de les inversions regionalitzables, lluny del 10% que representa la població de la Comunitat Valenciana, situant-se en l'última posició quant a inversió per comunitat autònoma i habitant.

En este sentit, la moció sol·licita, en primer lloc, que l'Ajuntament de Sagunt es dirigisca al Ministeri d'Hisenda i als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a demanar-los que, com a mínim, incloguen en la discussió parlamentària dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017 les següents esmenes:

ESMENA 1
SECCIÓ 23 MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
Servei 06 DIR. GENERAL DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I EL MAR
Programa 456D Actuació en la costa
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructuras i béns destinats a l'ús general
Projecte Nou Remodelació del Passeig Marítim del Port de Sagunt (València)
Import 596,00 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: Creació d'una partida per a la primera anualitat del projecte de remodelació del passeig marítim del Port de Sagunt (València).

ESMENA 2
SECCIÓ 23 MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
Servei 230 CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER.
Programa 452A Gestió i Infraestructures de l’aigüa.
Capítol 6 Inversions reals
Article 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús general
Projecte Nou Adecuació de Llits naturals. Riu Palància. Sagunt (València)
Import 8.000,00 (Milers d'€)
 
MOTIVACIÓ: El riu Palància al seu pas per la ciutat de Sagunt està sent objecte d'adequació en tres fases, de les quals ja se n'han escomés dues. Es dóna la particularitat que la ciutat de Sagunt es conforma per dos nuclis de població, Sagunt i el Port de Sagunt, i l'adequació s'ha escomés des de la desembocadura cap a l'interior, amb la qual cosa, queda el llit que recau en el nucli històric sense adequació. Cal assenyalar a més que precisament este tram és el que presenta major risc d'inundació en l'extrem oest de la població de Sagunt. És per açò que es demana la seua adequació per a finalitzar l'acció projectada.

ESMENA 3
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILS
Programa 453A Infraestructura del Transport Ferroviari.
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte Nou Accés Tren de Passatgers al Port de Sagunt.
Import 2.400,00 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: Com diu INECO en el seu inform el municipi de Sagunt, amb una població d'uns 70.000 habitants, compta amb dos nuclis diferenciats de població, Sagunt i el Port de Sagunt. El Port de Sagunt, amb una població que duplica quasi a la del nucli de Sagunt, disposa d'una mala comunicació ferroviària, devent de desplaçar-se els seus habitants a l'estació de Sagunt, situada a uns 3 Km.

La línia 102 CIVIS, que realitza el recorregut entre Sagunt i el Port de Sagunt, té parada al costat de l'estació de Renfe, no obstant això, el temps del trajecte (18 minuts) i la freqüència de pas (30 minuts) penalitzen l'intercanvi modal. La línia 115 des del Port de Sagunt fins a València presenta els següents temps de recorregut: al Politècnic uns 40' i fins a l'estació d'autobusos uns 50'. La freqüència de pas en hora punta és de mitja hora aproximadament i fins i tot d'entorn als 60' en hores vall.
 
Quant a l'oferta ferroviària fins a l'estació de Sagunt, la freqüència ordinària dels serveis de la línia C6 oscil·la entre 3 trens en hora punta i 2 trens en hora vall (per sentit de circulació), és a dir 81 trens al dia, 40 per sentit. La línia C5, per contra, presenta una freqüència molt menor amb 3 trens per sentit i dia.
El temps de viatge en l'itinerari cap a València, d'una mica més de mitja hora, resulta competitiu, tant amb el vehicle privat com amb l'autobús, si bé açò dependrà de la destinació final del viatge. La penetració de Rodalies a València és molt propera a la costa, realitzant parada en el Cabanyal (al final de l'av. Blasco Ibáñez), en la Font de Sant Lluís i en l'Estació del Nord, aconseguint la zona central de la capital, la qual cosa suposa un atractiu del transport ferroviari.

ESMENA 4
SECCIÓ 18 MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Servei 11 DIR. GENERAL DE BELLES ARTS I BÉNS CULTURALS I D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES
Programa 337B Conservació i restauració de béns culturals.
Capítol 6 Inversions reals
Article 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
Projecte Nou Restauració Castillo de Sagunt. Mesures de manteniment, accessibilitat i seguretat del Castell de Sagunt
Import 2.500,00 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: El Castell de Sagunt es troba en l'actualitat en una situació de precarietat i abandó que amenacen la seua conservació i pervivència. La inversió en manteniment que es realitza des de l'any 2000, no és suficient per a frenar el procés de deterioració que avança en un grau molt superior: invasió d'espècies vegetals i arbrat en les restes arqueològiques, acció de l'erosió sobre els materials, etc. Les xicotetes millores introduïdes (restitució de muralles, accessos, etc.) no són comparables, ni poden frenar el procés de deterioració.
 
Existeix a més un vertader problema d'accessibilitat i seguretat, que compromet no solament la responsabilitat del titular (ministeri de Cultura) en cas d'accident, sinó també la conservació de les mateixes restes. Els visitants s'exposen a riscos de caigudes importants que no estan, ni senyalitzats, ni degudament tractats, per a la seua minimització. És per açò que es demana l'import assenyalat.

ESMENA 5
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 38 DIR. GENERAL DE CARRETERES
Programa 453B Creació d'infraestructura de carreteres
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Projecte Nou Enllaç directe A7 Nord de Sagunt.
Import 2.000,00 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: Sagunt, ciutat de 67.000 habitants no compta amb enllaç directe amb l'AP7 havent de retrocedir fins a Puçol per a incorporar-se al peatge més pròxim (zona del Pontazgo, en terme municipal de Sagunt, però sense accés) o utilitzar les entrades-eixides de la Vall d'Uixó.

Existeix una possibilitat senzilla d'incorporació directa a l'AP7 en la bifurcació entre A7 i CV 10, habilitant els sistemes d'accés corresponents, que no suposa una inversió excessiva i que soluciona un dèficit històric d'accés a importants zones logístiques com el Port de Sagunt i els diferents polígons de la ciutat.

ESMENA 6
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 38 DIR. GENERAL DE CARRETERES
Programa 453B Creació d’infraestructura de carreteres
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte Nou Enllaç A7-V21, accés sud Parc Sagunt. Puçol-Sagunt.
Import 3.000,00 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: La connexió viària de Parc Sagunt en el seu extrem Sud amb l'AP7, l'A7 i la V21 en l'enllaç de Puçol, constitueix en l'actualitat un coll de botella que esprem la connectivitat d'una zona de gran potencial logístic com és el parc empresarial Parc Sagunt i el port comercial de Sagunt. És per açò que el seu desenvolupament augmentaria en gran manera les possibilitats d'entrada i eixida de mercaderies a través de carretera.

ESMENA 7
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILS
Programa 453A Infraestructura del Transport Ferroviari.
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Projecte NOU Estació Intermodal Parc Sagunt. (Projectes).
Import 100,0 (Milers de €)

ESMENA 8
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILS
Programa 453A Infraestructura del Transport Ferroviari.
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Projecte NOU Integració Urbana Sagunt. Cobriment de vies
Importe 4.000,0 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: El pas de la LAV València Castelló, provocarà un impacte ambiental de dimensions irreversibles en el casc urbà de la ciutat de Sagunt, produint una barrera d'inaccessibilitat en un entramat urbà consolidat. La integració urbana d'esta infraestructura al seu pas per la ciutat és imprescindible per a evitar impactes irreversibles.

ESMENA 9
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILS
Programa 453A Infraestructura del Transport Ferroviari.
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Projecte Estudie Mercaderies Zaragoza-Sagunt
Importe 100,0 (Milers de €)
 
MOTIVACIÓ: Projectes per a corredor de mercaderies Saragossa-Sagunt alternatiu a l'alta velocitat per a l'ús d'una infraestructures sostenibles i eficients.
 
ESMENA 10
SECCIÓ 17 MINISTERI DE FOMENT
Servei 40 DIR. GENERAL DE FERROCARRILS
Programa 453A Infraestructura del Transport Ferroviari.
Capítol 6 Inversions reals
Article 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Projecte Estudi Inversió millora linia convencional Terol-Sagunt
Import 400,0 (Milers de €)
MOTIVACIÓ: Millora de la partida per a la inclusió del desenvolupament de projectes d'inversions en la millora de la línia ferroviària Terol-Sagunt.
 
A més, la proposta arreplega la necessitat de traslladar l'acord al Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya, així com als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.