El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional de reconeixement del servici essencial i d'utilitat pública de Socoltie

Socoltie és una cooperativa d'iniciativa social, sense ànim de lucre, del municipi de Sagunt

 

Imatge d'arxiu

El ple de la Corporació Municipal de Sagunt ha aprovat este matí per unanimitat una declaració institucional en la qual entre altres iniciatives es reconeix el servici essencial i d'utilitat pública de societats com Socoltie, a proposta de l'Associació de familiars d'usuaris i usuàries de Socoltie amb la finalitat de confirmar el compromís de tots els grups representats en el consistori municipal.

Esta declaració institucional contempla els següents punts:


  1. El reconeixement del servici essencial i de la "utilitat pública" de societats com Socoltie, que treballen sense ànim de lucre a favor de les persones i col·lectius vulnerables, en risc d'exclusió social, contribuint al benestar social de la comunitat.
  2. El compromís de diàleg i col·laboració continua amb estes entitats per a continuar avançant en el desenvolupament i aplicació de polítiques que tinguen en compte les qüestions relatives a la discapacitat en tots els àmbits d'intervenció: educació, servicis socials, formació i ocupació, salut, habitatge, cultura, esport i oci.
  3. Treballar per a l'elaboració d'un pla estratègic que estudie i detecte les necessitats a cobrir per este col·lectiu en l'àmbit municipal i propose un nou enfocament d'accessibilitat universal (disseny per a tots), integral i transversal, que configure amb un extens conjunt de mesures molt diverses en pro del gaudi dels espais públics i entorns, processos, béns, productes i servicis, així com els objectes, ferramentes i dispositius, per a fer-los comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.
  4. Impulsar els pisos tutelats en el nostre municipi, en col·laboració amb altres administracions, per a garantir la possibilitat d'una vida autònoma per a les persones amb discapacitat que vulguen fer este pas.
  5. Promoure la consciència ciutadana per valor "d’allò públic", fomentant campanyes de sensibilització sobre les problemàtiques socials i les contribucions que poden fer les persones amb discapacitat en la societat saguntina, adquirint la responsabilitat de facilitar els suports necessaris perquè elles mateixes posen veu a les seues capacitats, valors i reivindicacions.

Socoltie és una cooperativa d'iniciativa social, sense ànim de lucre, del municipi de Sagunt. Com a organització civil relacionada amb el tercer sector de l'acció social, ha tingut «sempre el gran privilegi de treballar amb persones amb discapacitat intel·lectual, escoltant les seues necessitats i guiant-les en l'ardu camí del seu desenvolupament personal de la mà d'una formació socioeducativa inherent als valors del cooperativisme: democràcia, responsabilitat, solidaritat, ajuda mútua, igualtat, equitat i transparència». Una labor amb vista a transformar la seua realitat quotidiana a fi de millorar la seua qualitat de vida i d'afavorir la seua integració sociolaboral.

Per la seua naturalesa d'ús i servici públic, s'ha constituït com un recurs social especialitzat en l'esquema dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt i de la Generalitat Valenciana, atenent com es mereix este col·lectiu i arribant allí on l'Administració Pública no aconseguia, s'exposa en la declaració institucional. D'esta manera Socoltie contribuïx a la promoció de la inclusió social i al reconeixement dels drets del col·lectiu, en situació vulnerable i en risc d'exclusió, sustentat amb la intervenció dels principis democràtics de justícia social, solidaritat, igualtat i participació.

En la declaració s'afirma: «És important que continuem recordant una vegada més la importància de la labor social de les diferents associacions i entitats que, sense ànim de lucre, treballen en el nostre municipi a favor de les persones amb alguna mena de discapacitat: siga física, sensorial i/o intel·lectual».

En general, segons explica la declaració institucional, les persones amb discapacitat manquen de mitjans necessaris per a desenvolupar-se socialment i poder dur a terme una vida en comú, per la qual cosa tenen més dificultats que altres col·lectius per a exercir els seus drets a una educació escolar inclusiva, a la salut, a una formació adequada respecte a les condicions de possibilitat de la seua inserció sociolaboral, i als seus ingressos i habitatge dignes, que els permeten els majors nivells d'autonomia.

Així mateix, diàriament han d'afrontar barreres de tota mena; són vulnerables a l'abús, violència física o moral, discriminació social, etc. En definitiva, davant qualsevol problemàtica plantejada, com a minoria social que són, patixen una falta de recursos i mitjans que els facilite la seua vida.

Des de les institucions públiques, entorn de la Declaració dels Drets Humans i l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, no n'hi ha prou amb el reconeixement dels drets, sinó que hem de continuar treballant per ells des d'un enfocament integral sense relegar ningú. Per un desenvolupament sostenible sols possible des de la no discriminació, donant via a la participació de tots els ciutadans en un Estat de Dret. Treballar a favor de les persones amb discapacitat i pel seu accés i inclusió a la societat no es només una qüestió de justícia, sinó una inversió en el nostre futur comú.