El Ple aprova de forma definitiva l'Estudi de Detall i Pla Director de la Gerència

La proposta ha eixit avant amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció dels grups de l'Oposició
Imagen 1Imagen 2
 


El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat de forma definitiva l'Estudi de Detall i Pla Director de l'àrea de la Gerència de AHM al Port de Sagunt. La proposta ha sigut aprovada amb els vots a favor de Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i PSPV-PSOE, i l'abstenció de Partit Popular, Iniciativa Porteña i Ciudadanos.

 

L'objectiu del document aprovat és definir els diferents usos als quals dedicar els equipaments de la Gerència, amb una superfície de més de 44.000 metres quadrats. La proposta d'ordenació de l'espai de la Gerència es basa en quatre punts.

 

En primer lloc, consolidar el nucli edificat actual que definix el paisatge i la imatge característics de la Gerència, situat al voltant del carrer central que va de l'entrada principal a l'eixida a l'avinguda Presidente Adolfo Suárez.

 

En segon lloc, enderrocar les edificacions secundàries impròpies que encara queden en l'àrea (garatges i magatzems).

 

En tercer lloc, tractar el conjunt com un parc urbà que incorpora usos dotacionals. El disseny d’este parc permet respectar i augmentar l'arbrat existent. També permet consolidar i millorar l'estructura urbana original de la Gerència, a més de potenciar la seua vocació manifesta d'inserció en la trama urbana del Port de Sagunt. L'estructura interna que es dissenya permetrà en el futur projecte resoldre els problemes actuals de les vores i la relació amb els espais lliures adjacents al sud i l'est, amb els quals la Gerència forma una unitat paisatgística des del punt de vista de la vegetació.

 

Finalment, concentrar la nova volumetria en les dues vores més allunyades del nucli consolidat original, de manera que no afecten al seu paisatge característic.

 

El Pla Director estimava el cost total de les actuacions en 28.956.538 euros, dels quals 5.457.010 euros es destinarien a rehabilitar zones verdes, 9.646.200 euros a rehabilitació d'edificis i 13.853.328 euros a la construcció de noves edificacions. cal destacar que estos càlculs solament tenen valor com a referència.