El Ministeri de Cultura destina quasi un milió d’euros a obres d'emergència en el Castell de Sagunt

El Ministeri respon així a la petició que va fer l'Ajuntament de Sagunt el passat mes de març, en la qual exigia obres d'urgència en el castell
Imagen 1
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha acordat destinar 993.821 euros a obres d'emergència per rehabilitar zones degradades del Castell de Sagunt. El Ministeri encarrega l'execució de les obres a l'empresa Seranco, SA per un import de 935.935 euros. D'altra banda, encarrega la memòria de les obres, la direcció dels treballs i la coordinació de la seguretat i salut per un total de 57.886 euros. El termini per a l'execució de les obres s'estima en deu mesos.

Les obres d'emergència es realitzaran en la Porta d'Almenara, l'accés als calabossos, la plaça de la Ciutadella i la del Dos de Maig, i llenços de muralla al costat del Antiquari Epigràfic. A més, es realitzaran labors de protecció específica anticaigudes en altres espais del castell.
 L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha declarat que el consistori celebra “que el Ministeri, com no podria ser d'una altra manera, haja decidit actuar per obres d'emergència al castell. Sobretot en el que és la Porta d'Almenara, un lloc emblemàtic del castell i de la ciutat, i que en estos moments té l’accés tallat al públic i per tant una part del castell”.

No obstant açò, l'alcalde ha assenyalat: “Nosaltres el que demanem és que hi haja una coordinació amb l'Ajuntament, una informació, perquè no volem que passe el que ha passat amb l'obra de la porta d'entrada, que des del nostre punt de vista deixa molt que desitjar. Tenim moltíssimes crítiques dels ciutadans perquè per a una obra d'emergència no fa falta omplir l'espai d'elements estranys i per tant modificar de manera tan significativa el monument.

És a dir, es tractaria d'actuacions que tenen la funció d'evitar la degradació, però no de modificar l'aspecte, i esperem que en el cas de la Porta d'Almenara no se'ls passe per la imaginació actuar de manera que el monument quede afectat. Perquè per a això, millor que no facen res”.

La iniciativa ministerial respon a la petició que l'Ajuntament de Sagunt va remetre al Ministeri el passat mes de març, en una carta en la qual sol·licitava actuacions urgents sobre el castell, donada la situació de deterioració de diverses de les seues parts. El Castell de Sagunt va ser declarat Monument Nacional en 1931 i és a més Bé d'Interès Cultural.

L'alcalde ha valorat l'acord del Ministeri “en el sentit que s'ha respost a esta demanda de l'Ajuntament de Sagunt, però demanem per favor que les actuacions siguen molt més sensibles amb el monument i que no generen els problemes que ens estan generant les actuacions anteriors”.

“I d'altra banda, espere que canvie la política del Ministeri, perquè ací no es tracta d'anar posant pegats, sinó de tenir una programació d'actuacions sobre la base de la prioritat que suposa mantenir la seguretat de, d'una banda, els elements patrimonials, arquitectònics, i d'altra, dels visitants”, ha assenyalat Fernández.
 Entre els motius de la degradació d’estes zones, l'informe tècnic assenyala les inclemències meteorològiques que s'han produït des del passat mes de desembre, i de forma molt especial la gravetat de les intenses pluges i forts vents del 13 de març.

L'informe assenyala que el temporal de pluja i vent ha produït importants despreniments en les zones afectades. En la Porta d'Almenara els despreniments han danyat la clau de l'arc que la sustenta i l’òcul sud es troba a la vora del col·lapse. En la zona d'accés als calabossos, el mur, a més de les diferents caigudes de material, presenta un perillós bombament.

En la plaça de la Ciutadella ha col·lapsat part del mur nord que sustenta esta plaça, i en la plaça del Dos de Maig els despreniments han afectat al mur que hi dóna accés, i la inestabilitat de dos merlets de tàpia altament deteriorades amenacen amb la seua ensulsiada. A més, en els llenços de muralla situats al costat de l’Antiquari Epigràfic hi ha murs que presenten important risc de caiguda.

Segons el Ministeri, l'actuació d'emergència comprendrà les tasques necessàries per garantir la seguretat estructural en tots els elements afectats.

En la citada carta, l'Ajuntament de Sagunt ja va alertar sobre els següents problemes en el castell:

Entre les actuacions més urgents destaca la Porta d’Almenara, que ha perdut el material de la clau de la seua volta, i per tant, està desapareixent el sistema que assegura la seua estabilitat. Si desapareix la clau de la volta, esta pot deixar de ser estable. La runa sobre esta porta tindria conseqüències nefastes per a tots els agents implicats en la conservació del patrimoni. La gravetat de la situació ha obligat a tallar l'accés per la porta a la Plaça d'Almenara per evitar possibles accidents als visitants.

En segon lloc, la generalitzada falta de protecció contra les caigudes en algun punt s'associa amb despreniments de muralla i de paraments, com en el pas nord de la Torre de la Ciutadella. Este problema associat a temporals de pluja provoca fenòmens localitzats d'erosió en muntanya i muralla.

En tercer lloc, hi ha camins i recintes tancats per la seua perillositat. Entre els quals destaca la zona de presons, o el camí entre Ciutadella i Plaça de Sant Ferran.

En quart lloc, hi ha murs que presenten perill de caiguda, i per tant risc de pèrdua del monument. Entre d’altres s'assenyalen els següents: tapial al costat de l’Antiquari Epigràfic, cantonada de pas cap a plaça Dos de Maig i merlets de la muralla nord del recinte Dos de Maig.

A més, en la zona d'emmagatzematge del material d'obra de la porta recentment restaurada s'han produït problemes d'arrossegament d'àrids. Es demana doncs un repàs de la neteja en esta zona per a facilitar que el canal de recollida d'aigua puga drenar i evacuar les aigües pluvials de manera adequada.