El Consell Agrari finalitza les labors de recuperació de la Font de Ribera

Una brigada formada per nou peons i un capatàs han millorat el drenatge de la font i altres obres de millora de la zona. Estes obres formen part de diverses actuacions dutes a terme amb fons del SEPE (400.000 €) i de l'Ajuntament (100.000 €) amb els quals s'ha contractat 67 persones parades

El Consell Agrari de l'Ajuntament de Sagunt ha acabat les obres d'ampliació de la restauració mediambiental de l'enclavament de la Font de Ribera. Un paratge en estat d'abandó durant diversos anys i en el qual l'any passat es van iniciar labors de recuperació després de més de 10 anys sense actuacions. Una brigada formada per un capatàs i nou peons han restaurat una àrea de 3.300 m².

Entre altres actuacions destaca el desbrossament selectiu de vegetació ruderal i arvense (respectant espècies com Pistacia lentiscus), la millora del drenatge de la font ampliant i millorant el pendent de la rasa d'evacuació d'aigua, estabilització de l'àrea amb murets naturals per a evitar l'erosió i pèrdua progressiva de sòl, poda d'ullastres i garroferes per a millorar el seu vigor i millora paisatgística de l'entorn, ressaltant elements clau com la font i el pont en arc de pedra.

La regidora delegada d'Agricultura i presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, ha explicat que este treball es fa «seguint la línia que ens vam marcar l'any passat de recuperació, en este any ja hem acabat a l'entorn de la Font de Ribera». A més, ha assenyalat que «enguany hem tornat per a repassar i fer el manteniment corresponent, i per a ampliar la zona de neteja i d'adequació» i que «s'han cuidat determinats arbres, que s'han quedat més podats i nets, ja que hem eliminat la mala herba perquè recuperen la seua forma». Quesada s'ha mostrat orgullosa i agraïda amb tots els equips de treball, i «en este cas, amb este equip que ha treballat a Font de Ribera». A més, ha demanat a la ciutadania que visite este entorn i que el cuide.

Este estiu s'estan fent treballs de millora de les infraestructures rurals del terme municipal amb fons del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball i Economia Social i de l'Ajuntament de Sagunt.

En eixe sentit, el Consell Local Agrari s'ha acollit als Plans Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides, pel qual es regulen ajudes a la contractació de persones desocupades per a actuacions d'interés general i social, a fi d'atenuar la desocupació de la branca agrícola. La subvenció concedida pel SEPE és d'uns 400.000 €, al que se li suma l'aportació municipal d'uns 100.000 €, donant lloc a un pressupost total d'al voltant de 500.000 € que estan destinats a l'execució d'obres en camins rurals i altres intervencions. Esta inversió ha permés la contractació de 67 persones parades, 8 capatassos i 59 peons agrícoles, per a fer treballs agrícoles durant la temporada estival.

Les actuacions mediambientals, que es van iniciar el passat 1 de juliol i finalitzaran el pròxim 30 de setembre. S'estan realitzant en camins de les partides de Montíber, de Gausa, en les marjals, en les instal·lacions del CEACV i, també, s'està duent a terme la millora d'infraestructures en altres camins rurals.

D'altra banda, la presidenta del Consell Agrari ha indicat que «seguirem en esta línia, per ser la part responsable en el desbrossament de tots aquells camins entorn de parcel·les agrícoles», i al mateix temps, «farem tot el que estiga a la nostra mà en tots els camins rurals i zones que corresponguen al Consell Agrari».

La Universitat per a Majors enceta el nou curs

26 de setembre 2022

La iniciativa, que s'emmarca dins del programa del Campus Obert a la Ciutadania, porta 13 anys en marxa gràcies al conveni subscrit entre l'UJI i l'Ajuntament de Sagunt